PRIVATUMO POLITIKA

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

              

1. Bendroji informacija

Mes,  UAB „Rovleta“ („Bendrovė“, „mes“, „mūsų“), tvarko tam tikrą informaciją apie asmenis, kuri surenka interneto svetainėje  www.baldairovleta.lt (toliau - „tinklalapis“). Tokia informacija - tai Jūsų vardas, pavardė, amžius, IP adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pastabos ir žinutės (toliau - „Asmens duomenys“).

Mes nenaudosime Jūsų Asmens duomenų ir nesidalinsime jais su kitais, išskyrus tai, kaip išdėstyta žemiau.

Jūs mums Asmens duomenis pateikiate savanoriškai. Tačiau, jei nepateikiate tam tikros informacijos, mes negalime įgyvendinti kai kurių šiame pranešime nurodytų tikslų.

Jūs bet kada turite teisę atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Tai neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdomo duomenų tvarkymo teisėtumui.

Bendrovė atsako už veiksmus, kuriuos ji atlieka su Jūsų Asmens duomenimis. 

Užsisakydami šios interneto parduotuvės prekes ar paslaugas ir (arba) pateigdami asmens duomenis „baldairovleta.lt“ Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip toliau nurodyta šioje Politikoje. Jeigu nesutinkate su šia Politika, šia interneto parduotuve prašome nesinaudoti ir neteikti „baldairovleta.lt“ asmens duomenų.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų Asmens duomenis galime naudoti tokiems tikslams:

  • komunikacijai su Jumis, pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų užklausas ar pateikti papildomą informaciją, kurios Jūs prašote ar davėte sutikimą gauti;
  • Jūsų užsakymų vykdymas
  • Prekių ir paslaugų teikimas
  • mūsų rinkos, klientų, produktų analizei;
  • mūsų paslaugų analizei;
  • Išpardavimams  bei akcijoms organizuoti.

 

3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pagal:

  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6(1) straipsnio (a) punkto nuostatas (Jūsų sutikimas); ir
  • BDAR 6(1) straipsnio (f) punkto nuostatas (teisėti mūsų interesai).

Mūsų teisėti interesai - tai mūsų produktų ir paslaugų kūrimas bei jų pardavimų skatinimas.  

 

4. Asmens duomenų tvarkytojai

Duomenų tvarkytojas yra UAB „Rovleta“, Baltų pr. 40, Kaunas, Lietuva, kuri atliks  tam tikras operacijas su Jūsų duomenimis ir tik pagal griežtas instrukcijas. Tokie veiksmai gali būti duomenų organizavimas, keitimas ar adaptavimas, duomenų išgavimas ir naudojimas, duomenų atskleidimas pagal poreikį ir duomenų apjungimas, blokavimas, ištrynimas ir kiti panašūs veiksmai. Jūsų pateikti duomenys yra pilnai kontroliuojami.

 

5. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie mums teikia komunikacijos, IT, rinkodaros, elektroninio pašto pristatymo paslaugas, teisines konsultacijas ar prekių pristatymo paslaugas. Šioms trečiosioms šalims bus suteikti ar joms leista gauti tik tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi teikiant mums paslaugas.

 

6. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jų reikia aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti. Jei inicijuojami teisminiai procesai, Asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol baigsis toks procesas, įskaitant bet kokius potencialiai įmanomus apeliacinius laikotarpius, o tuomet Asmens duomenys bus naikinami. Jei pagal teisės aktus būtina saugoti Asmens duomenis, mes laikysimės atitinkamų taisyklių.

 

7. Reikalavimai, klausimai ir skundai

Norėdami pareikalauti gauti, taisyti, ištrinti savo Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba išsiaiškinti kitus klausimus apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite raštu pateikti prašymą Bendrovei UAB “Rovleta“ elektroniniu paštu: uab.rovleta@gmail.com

 

8. Privatumo politikos pakeitimai

„Baldairovleta.lt“ gali laikas nuo laiko keisti šią privatumo politiką, ar keisti, modifikuoti ar   nutraukti prieigą prie šios interneto parduotuvės bet kuriuo metu, apie tai atskirai įspėdama.

 

 

UAB „Rovleta

Adresas: Baltų pr. 40, Kaunas

El. paštas: uab.rovleta@gmail.com

Tel.: +370 605 76268